Laksefiske

Gaula er en del Trondheimsfjord-bassenget og regnes nå som kanskje den beste elven for sportsfiske av laks i Europa. Gaula har alltid figurert blant de beste vassdragene i landet og er klart på topp når det gjelder utstrekning, fangststatistikk og økonomisk utnyttelse i Sør-Trøndelag.

Årlig fiskes det vanligvis mellom 20 og 50 tonn med laks og Gaula er lakseførende hele veien opp til Eafossen i Holtålen, en strekning på 113 km. Med sideelver, utgjør total lakseførende strekning nesten 200 km.

Gaula er kjent for sin storlaks i tillegg til store mengder mellomstor laks – i snitt rundt 8000 laks fiskes i løpet av den tre måneder lange sommersesongen fra juni til slutten av august. Gjennom hele sesongen er det alltid sjanse for at du vil fange selve storlaksen. Faktisk blir et godt antall fisk i 18 til 20 kilos-klassen fanget hvert år.

Elven er en av 20 elver som nyter godt av frikjøpet fra garnfiske i Trondheimsfjorden.

Laksefisket har lange tradisjoner i området og har fra gammelt av vært en del av næringsgrunnlaget for folk som har bodd langs elva. Fram til rike engelskmenn startet å komme til Norge for å fiske laks på begynnelsen av 1800-tallet, brukte grunneiere og andre bygdefolk laksen som en viktig og sikker matressurs.

Det tok ikke lang tid før Gaula ble kjent som ei god lakseelv. Selv om leien for å fiske i elva dengang var lav, ble elven raskt en viktig inntektskilde for lokalbefolkningen fordi engelskmennene leide lokale roere, kleppere, kokker, sjåfører osv. Etter hvert begynte også grunneierne å øke prisen på utleie av laksevald, noe som førte til en gullalder for Gauldalen med nybygging på gårdene og vekst i bygdesamfunnet.

Overnatting ved Gaula:

Storstuu Winsnes gjestegård er et familiedrevet gjestgiveri med en avslappet atmosfære og med både god mat og service. Gjestegården ligger bare ca. 300 meter fra elva, omgitt av vakker og vill natur, mellom Støren og Røros. Gården har i tillegg til meget godt laksefiske også lange og stolte jakttradisjoner.

Winsnes har totalt ni senger, inkludert to rom med bad og tre rom som deler bad. Du kan også få ditt eget hus nær Storstuu Winsnes. Gjestegården har fryseboks, og tilbyr røyking av fangst i en lokal røykeri. Tørkerom, samt utleie av stenger, vadestøvler og mer.

Fiske:

Storstuu Winsnes har fiskerettigheter på Malum / Winsnes samt flere andre vald som er er allment anerkjent som blant de beste i Gaula og vanligvis gir mellom 250 til 350 laks av god størrelse per sesong. Vekten er normalt rundt 5-6 kilo. Valdene er fordelt ved et rotasjonssystem der to fiskere deler et basseng med totalt 16 stenger. Åtte store og lange bassenger blir tilbudt, med 6 timers fiske på hver trekning.

For ikke-fiskere:

Guidet ridning (kombinert med ørretfiske i omkringliggende innsjøer), turer til omkringliggende områder, dine barn kan mate dyrene i låven, bruke klatreveggen og mye mer. Gjestegården tar hjertelig imot venner, barn og familier.

Kontakt info: Storstuu Winsnes gjestegård, 7387 Singsås. Telefon: 91593807.